Op al onze leveringen zijn van toepassing de algemene voorwaarden, vastgesteld door de VBW en gedeponeerd bij de K.v.K. te 's-Gravenhage.